suachua247h@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Thông tin bảo hành

CTY TNHH CK KT CƯỜNG THỊNH 

Mọi máy móc thiết bị đều được bảo hành từ 3 đến 6 tháng